ასევე იხილე კატეგორიაში -
  
  Exchange Rates
  USD3.07940.0031
  EUR3.49080.0072
  GBP4.17910.0199
  RUB4.02590.0046

  meteo.gov.ge